top of page
  • Foto del escritorCronista de Mutxamel

L’EPIDÈMIA DE GRIP DE L’ANY 1918 A MUTXAMEL

Actualizado: 31 mar 2020Imatge: Vista de l'esgléssia de Mutxamel des de la part sud. Foto: Emilio Gomis

L’any 1918 una epidèmia gripal va afectar part d’Europa i també els Estats Units d’Amèrica, on van morir més de mig milió de persones. A les nostres terres l’epidèmia va ser introduïda el mes de setembre, per treballadors del camp que tornaven de la verema de França.

Mutxamel va patir també els efectes d’aquesta epidèmia, que va provocar la mort de nombrosos veïns de la localitat. Era alcalde per aquest temps el Sr. Baldomero Antón Domenech. Manuel Ruzafa Mallol era el metge titular del poble; el qual per la seua delicada salut era auxiliat pel també metge Sr. Benito Pastor Pastor.


Administrativament la població estava dividida de la següent forma: el nucli urbà (agrupat al llarg de la carretera Alacant-Xàtiva), el Barri del Ravalet i el Poble Nou (que comptaven amb els seus alcaldes de barri), i després la resta del terme municipal on vivia molta gent a les cases de camp. El camp es dividia en Quarter Nord, Sud, Est i Oest (i també comptaven amb els seus alcaldes “pedáneos”).


Sanitàriament la situació no era tampoc massa bona a l’any 1918. Encara no s’havia descobert ni la penicil·lina, ni les vacunes antigripals, ni havia hospitals on els metges ajudaren a superar les complicacions derivades de la grip. L’epidèmia, a Mutxamel, va començar el mes de setembre de 1918, i a partir del dia vint es van produir les primeres defuncions i fins a finals de mes van morir nou persones. Al mes d’octubre l’epidèmia va adquirir més virulència, i quasi tots els dies hi havia baixes entre els veïns per la malaltia.


Davant l’elevat nombre de morts que la grip va produir aquest mes, trenta-un, la Inspecció Provincial de Sanitat va haver d’intervindre, i va obligar l’Ajuntament a habilitar un local per aïllar aquells casos que pogueren presentar-se, i que foren “por su extrema virulencia, epidemias exóticas o pestilenciales”. L’Ajuntament va designar el Convent dotant-lo amb llits i el material necessari per si fóra menester utilitzar-lo.


El mes d’octubre va ser el més negre de la malaltia. Al mes següent, novembre, van morir catorze persones, i dos al mes de gener de 1919. Com a mesura per a desinfecció a la nit es cremaven muntonets de sofre, ja que les sulfamides eren conegudes com a desinfectants, sobretot des de la primera guerra mundial.


De l’anàlisi de les defuncions, (que podem veure a continuació), s’observa que no va morir cap veí major de cinquanta anys i que la immensa majoria era gent jove, entre vint i trenta anys. En total van morir cinquanta-sis persones, vint-i-nou homes, vint-i-dos dones, una xiqueta i quatre xiquets. Alguns dies con el set, onze i setze d’octubre es van enterrar més de quatre persones, i no hi va haver zona del poble que es lliurara d’aquesta epidèmia. En alguns casos va acabar amb la vida de matrimonis, com és el cas de Maria Quereda Martínez i Vicente Sala Aracil, que van morir amb una diferència de quatre dies, deixant tres fills.


També molts germans van perdre la vida, en curt espai de temps, i deixaren famílies destrossades com es el cas de José i Rafaela Sabater Quereda, o les germanes de la Finca el de Barrella, Vicenta, Consuelo i Carmen Sala Sala, que en onze dies van morir les tres, deixaren dos d’elles xiquets. Les germanes Loreto i Maria Montllor Vidal, de la finca “Palmeretes”, també van morir al mes d’octubre, així com els germans Vicente i José Sala Aracil (aquest últim a punt de casar-se). El mestre del poble Francisco Fernández Ramón, va ser també víctima de la grip i va morir als quaranta-cinc anys. El mateix dia, el sis d’octubre van morir Jacinto Sala Ferrándiz i el seu fill Isidro Sala Antón, de catorze anys.

A partir de gener de 1919, l’epidèmia va desaparéixer. Encara queden testimonis de persones que van viure aquells dies durs i tristos per al nostre poble, i es recorden d’aquesta grip, que va deixar al seu pas molta desolació i famílies desfetes.


NOM I COGNOMS EDAT ADREÇA ESTAT CIVIL DEFUNCIÓ


1. Francisco Pastor Llorca 28 Sant Francesc Fadri 20-9-1918

2. Francisco Caturla Sala 34 Mar Casat 21-9-1918

3. José Sabater Quereda 23 Mar Fadrí 23-9-1918

4. Mariana Pastor Pérez 30 El Salvador Fadrina 24-9-1918

5. Rafaela Sabater Quereda 17 Mar Fadrina 27-9-1918

6. Francisco Miralles Lledó 13 Cuartel Norte Fadrí 27-9-1918

7. Vicente Bernabéu Ripoll 25 Cuartel Norte Fadrí 28-9-1918

8. Rosa Ramón Sabater 36 Iglèsia Casada 28-9-1918

9. Loreto Planelles Vidal 25 Cuartel Norte Fadrina 29-9-1918

10. José Blasco Marco 10 Sant Roc Fadrí 03-10-1918

11.Paquita Martínez Ramos 28 Cuartel Sud Fadrina 03-10-1918

12. Mercedes Campo 18 Arrabal Fadrina 04-10-1918

13. José Ripoll Ripoll 42 Sant Antoni Casat 06-10-1918

14. Jacinto Sala Ferrándiz 50 Sant Antoni Casat 06-10-1918

15. Isidro Sala Antón 14 Sant Antoni Fadrí 06-10-1918

16. Fca. Llorens Quereda 2 Poble Nou Fadrina 07-10-1918

17. Vicenta Sala Sala 36 Carmen Casada 07-10-1918

18. Carmen Pastor Martínez 38 Cuartel Oest Casada 07-10-1918

19. Patricio Martínez Terol 26 Cuartel Oest Fadrí 09-10-1918

20. Rosario Aracil López 35 Cuartel Sud Casada 11-10-1918

21. Concha Sala Pastor 29 Sant Antoni Casada 11-10-1918

22. Vicente Pérez Moñinos 25 Cuartel Oest Fadrí 11-10-1918

23. Salvador Bernabeu Vidal 36 Cura Fenoll Casat 12-10-1918

24. Gaspar Gomez Giner 6 mes. Carmen Fadrí 13-10-1918

25. Vicenta Ivorra Giner 19 Cuartel Nord Casada 15-10-1918

26. Vicente Gomis Poveda 25 Sant Francesc Casat 18-10-1918

27. Consuelo Sala Sala 17 Cuartel Sud Fadrina 15-10-1918

28. Maria Quereda Martínez 36 Plaza Cánovas Casada 15-10-1918

29. Máximo F. Baeza Ayela 40 Carmen Casat 16-10-1918

30. Carmen Sala Sala 32 Manuel Antón Casada 16-10-1918

31. Loreto Monllor Vidal 42 Cuartel Est Fadrina 16-10-1918

32. José Marco Lledó 29 Arrabal Casat 17-10-1918

33. Bautista Marco Alemany 32 Manuel Antón Casat 19-10-1918

34. Vicente Sala Aracil 39 Plaza Cánovas Casat 19-10-1918

35. María Monllor Vidal 27 Cuartel Est Fadrina 20-10-1918

36. Loreto Alberola Aracil 33 Cuartel Sud Casada 24-10-1918

37. José Sala Aracil 26 Carme Fadrí 26-10-1918

38. Francisco Coves Gomis 33 Cuartel Sud Casat 27-10-1918

39. Bautista Pastor Ferrándiz 26 Cuartel Sud Fadrí 28-10-1918

40. Manuel Ortiz Llinares 21 Cuartel Oest Casada 29-10-1918

41. Fca. Gómez Planelles 28 Soletat Casada 03-11-1918

42. Francisco Garcia Aracil 28 Iglesia Fadrí 05-11-1918

43. Carmen Alcaraz Verdú 13 Cuartel Nord Fadrina 05-11-1918

44. Vicente Poveda Forner 38 Cuartel Sud Casat 06-11-1918

45. Antonio Aracil Gomis 40 Cuartel Sud Fadrí 10-11-1918

46. Francisco Pastor Pedraza 26 Cura Fenoll Fadrí 13-11-1918

47. Francisco Blasco Iborra 26 Cuartel Oest Casat 16-11-1918

48. Asunción Sala Iborra 30 Cura Fenoll Casada 16-11-1918

49. J. Daniel Pastor Pastor 30 Sant Roc Fadrí 16-11-1918

50. Fco. Ferrández Ramón 45 Sant Antoni Casat 17-11-1918

51. Fco. Blasco Bernabéu 11 m. Cuartel Oest Fadrí 18-11-1918

52. Francisca Giner Quereda 28 Cuartel Oest Casada 19-11-1918

53. José Gadea Forner 26 Cuartel Oest Fadrí 20-11-1918

54. Antonio Gomis Planelles 34 Salvador Casat 22-11-1918

55. Manuel Brotons Martínez 34 Arrabal Casat 09-01-1919

56. Francisco Ramos Sala 6 Manuel Anton Fadrí 30-01-1919


Suni Brotons i Boix

Cronista oficial de la Vila

Article publicat al Llibre de Festes de Moros i Cristians – Any 1995

Article d'accés obert distribuït baix les condicions de la llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional
862 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page