top of page

LLIBRES

Església el Salvador de Mutxamel : 500 anys d’història

 

Esta obra analitza el recorregut històric durant cinc segles de l’església del Salvador de Mutxamel, des de les primeres dades de la construcció en el segle XVI, i de la torre defensiva que és el campanar (BIC), fins a la decadència i ruïna física del primer temple; la reconstrucció iniciada al segle XVIII, amb un edifici de majors dimensions, i acaba amb les obres de millora efectuades al segle XX.

 

Després de més d’una dècada investigant en diferents arxius, llegint i parlant amb els veïns, este manual ens proporciona una font d’informació, en molts casos inèdita fins a este treball, on no sols coneixerem la història constructiva del temple sinó que la relacionarem amb el context polític, social i econòmic del municipi.

 

La gran quantitat de fotografies, plànols de l’edifici i de la situació actual de les diferents capelles i elements arquitectònics actuals fan d’este llibre un manual de referència obligatòria per saber de Mutxamel, alhora que mostren la bellesa d’esta construcció i la torre de defensa del segle XVI.

 

Ajuntament de Mutxamel, amb la col·laboració de la Diputació Provincial d’Alacant, Alacant, 2015.  159 pàgines.

 

ISBN: 978-84-606-6678-3

Si voleu més informació dels textos contactar amb l'autora

Església_El_Salvador_de_Mutxamel_500_any

Caminant per Mutxamel

 

Fins a mitjan segle XIX no existia cap ordenació administrativa clara que regulara la retolació i la numeració dels carrers i edificis que hi havia. Així mateix calia ordenar la resta de cases disseminades al llarg del terme municipal, situació que es va resoldre creant unes subdivisions especials dels termes que els dividia en quatre zones imaginàries anomenades quarters rurals seguint les línies marcades pels quatre punts cardinals.

La informació exhaustiva recollida en este llibre ens permetrà saber quina ha estat la denominació dels carrers del municipi al llarg de la història, els canvis de noms a les sessions plenàries corresponents, que ens ajuden a entendre la retolació actual de les nostre vies, i a més l’autora ha elaborat la biografia de les diverses persones que apareixen a les plaques o recull els significats agraris, geogràfics o hidràulics que van motivar la denominació original que rebien del veïnat.

 

Ajuntament de Mutxamel, amb la col·laboració de la Diputació Provincial d’Alacant, Alacant, 2013.  87 pàgines.

DL : A 545-2013

Si voleu més informació dels textos contactar amb l'autora

Caminant per Mutxamel.jpg

L’Aliança de Mutxamel : 150 anys fent música

 

Al llarg dels fulls d’este llibre el lector coneix la simbiosi entre la banda de música i el poble de Mutxamel, entitat que constituïx un pilar cultural de primer ordre, capaç d’aglutinar i conduir els sentiments artístics dels mutxamelers.

Este volum és a més una meravella gràfica per la gran quantitat de fotografies i materials gràfics que acompanyen els textos i fan possible la visibilitat de segle i mig de vida musical. Els estudiosos d’este art tenen en esta publicació un punt de referència seriós i rigorós, que els serà ben útil per la gran quantitat d’informació que conté i aporta sobre la Societat Musical L’Aliança: la seua trajectòria i la de totes les persones que al llarg d’estos anys han fet possible la seua existència, ja siga ocupant càrrecs a les juntes directives, com a músics o com a socis protectors.

 

Societat Musical L’Aliança de Mutxamel. Amb la col·laboració de Bancaja, Alacant, 2010. 188 pàgines.

ISBN: 978-84-614-4952-1

Si voleu més informació dels textos contactar amb l'autora

Societat Musical.jpg

Estudi del Llibre de la Confraria de Nostra Senyora de Loreto de Mutxamel

 

Estudi i transcripció del Llibre de la Confraria de Nostra Senyora de Loreto, el manuscrit més antic que es conserva a Mutxamel, començat en 1614, realitzat conjuntament amb Susana Llorens, responsable de l’Arxiu Municipal d’Alacant.

El llibre es pot considerar com el testimoni més sincer de l’estima de tot un poble cap a la seua patrona, la Mare de Déu de Loreto, durant el transcurs dels segles. Als fulls de l’obra no sols trobem història religiosa, sinó que podem assegurar que és una eina fonamental per a tindre de primera mà informació abundant i precisa sobre l’economia, la climatologia, la medicina, l’arquitectura, els costums i la història de Mutxamel dels segles XVII al XIX.

Els índexs, cronològics, temàtics, onomàstics i geogràfics, confeccionats per les autores afegixen informacions úniques per a conéixer la història i la gent d’este poble i dels nostres veïns.

 

Caja de Ahorros de Mediterráneo, Obres Socials, Alcoi, 2007. 250 pàgines.

ISBN: 978-84-611-5511-8

Si voleu més informació dels textos contactar amb l'autora

Llibre de La Confraria.jpg

Mutxamel: llibre de les ambaixades de les festes de Moros i Cristians.

 

L’edició d’este llibre, a més de reproduir íntegres les ambaixades escrites, algunes a mà pels seus autors, aprofita també per a conéixer millor les nostres festes al temps que coneixem redactors de les ambaixades, ambaixadors i estafetes, apuntadors, i a molts veïns que hi contribuïren a fer grans les festes.

 

Confeccionar este llibrer va permetre, a més, a l’autora recollir tota una sèrie de material fotogràfic amb un valor documental, sentimental i gràfic molt valuós, que ens permet conéixer el sentit d’una època i d’uns esdeveniments festius. I, a més, obrir de bat a bat, a estudiosos i amants de les nostres festes, uns grans finestrals que ens deixen admirar una magnífica retrospectiva de la vida social mutxamelera.

Ajuntament de Mutxamel, Alcoi, 2005.  117 pàgines.

DL A-44-2005.

Si voleu més informació dels textos contactar amb l'autora

moros i cristians.jpg

Transformació urbanística de Mutxamel (1928-2006): de les Portelles i el Salt a la Rambla

 

La present obra és el resultat de moltes hores d’investigació, estudi i anàlisi de la diversa informació llegida i anotada, que aquí va veure la llum juntament amb una magnífica exposició documental.

 

A través de les pàgines, els lectors podran saber com el que va començar sent una obertura urbanística limitada a resoldre la carència d’edificis d’índole oficial i administratiu, va acabar convertint-se en una transformació i una renovació total de l’urbanisme local.

La fisonomia de Mutxamel va passar del paisatge agrícola a carrers rectes que seguien un traçat dissenyat per arquitectes. Sobretot cal reivindicar la figura de Miguel López González, que va establir d’esta manera els fonaments i les directrius per al desenvolupament urbanístic del municipi cap a l’est, que encara continua vigent al segle XXI.

Ajuntament de Mutxamel, amb la col.laboració de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Alacant, 2017.  64 pàgines.

ISBN: 978-84-697-5712-3

Si voleu més informació dels textos contactar amb l'autora

Transformació_urbanística_de_Mutxamel_(1

Teatre a Mutxamel: 1903-2003

 

El dia u de març de 1903, diumenge, es va inaugurar a Mutxamel l’únic teatre de què tenim referències, gràcies a la iniciativa de Lorenzo Pedraza i Bernabeu, un veí del nostre poble. Cent anys després, amb este llibre, l’autora recopila i narra, la història del teatre a la localitat, quina va ser l’activitat d’este emblemàtic recinte i, sobretot, com va actuar de motor per a fomentar la cultura literària i artística de futures generacions de mutxamelers que fins als anys cinquanta van representar obres de teatre i sarsueles als locals del cines “España” i “Royalty”.

Un manual imprescindible per a conéixer la trajectòria i aportacions de persones i institucions relacionades amb el món del teatre de Mutxamel al llarg del segle XX.

 

Ajuntament de Mutxamel, Alacant, 2003. 151 pàgines.

DL A.448-2003

Si voleu més informació dels textos contactar amb l'autora

teatre a mutxamel.jpg

Mutxamel. Records d'un segle

 

Llibre realitzat per diversos components de l'Associació Cultural L'Assut, entre ells, Assumpció Brotons. A les seues pàgines podeu seguir l'evolució del nostre municipi en molts aspectes, arquitectònic, econòmic, educatiu i social a través de les imatges.

Acompanya la paraula escrita la contemplació d'unes magnífiques fotografies que tracten de mostrar-nos el pas d'una centúria a Mutxamel, a més de progressar en l'estudi del passat recent.

 

Ajuntament de Mutxamel-Instituto Alicantino de Cultura “Juan Gil-Albert” Diputació Provincial d’Alacant, Alacant, 2003. 194 pàgines.

ISBN: 84-606-3219-9

Si voleu més informació dels textos contactar amb l'autora

Records%20d'un%20segle_edited.jpg

Mutxamel. Resenya econòmica basada en un cens del segle XVI

 

La necessitat de prendre censals havia estat evident durant tot el segle XVI, a fi de cobrir les despeses derivades de la construcció del pantà de Tibi i l'adquisició del títol d'Universitat, entre d’altres. La càrrega d'estos censals va perdurar fins a ben entrat el segle XX, quan l'Ajuntament va haver de recórrer als tribunals per alliberar el municipi d'estos pagaments . Una història que va des de 1580 fins a 1941.

 

Ajuntament de Mutxamel, Alacant, 2000. 63 pàgines.

ISBN:84-606-2952-X

Si voleu més informació dels textos contactar amb l'autora

Mutxamel._Resenya_econòmica.jpg

Montnegre. Un riu, un territori, un paisatge

 

Riu, territori i presència humana han format durant segles una unitat inseparable i interdependent, una simbiosi que va convertir Montnegre en una terra plàcida i pròspera, a pesar del seu aspecte desèrtic i de les circumstàncies, sovint desfavorables, que ha hagut de travessar.
La conquesta cristiana va repartir el territori de Montnegre entre els regnes de València i Múrcia, sotmès a furs diferents i fins i tot amb distintes unitats de mesura, i encara ara està dividit entre diferents termes municipals.
Després de la construcció del pantà de Tibi (1594) per a regar l'Horta d'Alacant es va negar als llauradors de Montnegre el dret a l'aigua del riu, fet que va iniciar dos segles d'enfrontaments i plets entre aquests i les autoritats alacantines, fins que en 1769 el Consell de Castella va reconèixer aquest dret a les quinze «antiquíssimes preses» de Montnegre.
La revolució en les comunicacions que ha caracteritzat el segle xx arribà molt tímidament a Montnegre: accessos per carretera, electricitat, televisió, telèfon, etc., han tardat molt a arribar-hi. Això, unit a la crisi del sector agrícola, principal activitat econòmica de la zona, ha sigut la causa d'un progressiu despoblament i que les fèrtils terres de Montnegre hagen acabat majoritàriament abandonades.
Aquest llibre explica la història d'aquest territori, de les gents que l'han habitat i del riu que l'ha fet possible, i per què tot això constitueix un bell i singular patrimoni que hem de preservar.

Publicacions Universitat d'Alacant

ISBN:978-84-9717-802-0

Si voleu més informació dels textos contactar amb l'autora

montnegre.jpg

Libro de los fracmentos nuevos, de los linajes viejos y nuevos de la ciudad de Alicante recogidos por Jaime Bendicho, ciudadano i patricio de aquella, dedicados al Ilustrísimo y Excelentísimo Señor, el señor don Carlos de Borja i Sentelles, sexto marqués de Lombay

 

Esta monografía recoge el manuscrito y la transcripción del "Libro de los fracmentos nuevos, de los linajes viejos y nuevos de la ciudad de Alicante : recogidos por Jaime Bendicho..." y está compuesto de una recopilación de documentos que contienen una valiosa información. Está considerado como una de las selectas joyas que posee el Archivo Municipal de Alicante, motivo por el que se decidió que su trabajo tenía que ser estudiado para realizar una edición crítica.

El índice del libro contempla dos prólogos y se encuentra distribuido el estudio en tres partes: en la primera el estudio del libro; en la segunda el libro de los Linajes y en la tercera transcripción del manuscrito, normas de edición e índices.

Estudio documentado: Susana Llorens Ortuño, Asunción Brotons i Boix

 

Publica Regidoria Cultura. Ajuntament d'Alacant

ISBN: 978-84-87367-99-1

Si voleu més informació dels textos contactar amb l'autora

imagen.jpeg
bottom of page