Tempus fugit,

carpe diem

És un motiu d’orgull i satisfacció com a Cronista del meu poble, intentar preservar, reconstruir i donar a conéixer la memòria de Mutxamel per mitjà dels nombrosos treballs realitzats, siguen llibres, conferències, articles o materials audiovisuals. Tots ells, tenen unes característiques que identifiquen la meua obra, unes línies laborioses d’investigació tant escrites com orals, així com amor per la meua terra i desitjant que les persones que puguen llegir els textos aprenguen i disfruten.

ARTICLES RECENTS

Membre de l'Associació de Cronistes

Oficials del Regne de València

© 2020 Pàgina Oficial Cronista de Mutxamel (Alacant)