top of page
  • Foto del escritorCronista de Mutxamel

FESTES DE 1943: NORMES D’ACTUACIÓ PER A LA BANDA DE MÚSICA DE MUTXAMEL


La Societat Musical L’Aliança, al pati del grup escolar amb els nous uniformes. Anys 40.

Un dels elements lligats a la festa és la música. Des de fa ja algunes centúries a les processons i al ball popular al carrer no faltava la figura del dolçainer i tabaleter. A la segona meitat del segle XIX les societats musicals comencen el seu caminar. Mutxamel com a poble valencià no queda al marge d’eixa passió per la música, i es crea la banda local, que este any de 2007 celebra el seu cent cinquanta aniversari, del qual caldrà parlar i escriure àmpliament.

Diploma del segon premi guanyat per la Societat Musical l'Aliança, a la ciutat d'Alacant, 1948.

Les bandes al principi, constituïen en molts dels casos l’única font de diversió social de què disposaven les localitats, a més d’actuar de punt de convivència entre jóvens i majors. Per tant entre les primeres funcions de la Societat Musical L’Aliança estaven les relacionades amb les festivitats religioses, acompanyament de les nombroses processons, i les anomenades verbenes, que començaven el dia de Corpus i es celebraven al llarg de l’estiu a llocs concrets del nostre poble, i oferien als veïns la possibilitat d’escoltar música a la fresca i ballar a les parelles i als qui en buscaven, de parella.


Acompanyant a la comparsa Els Pacos a la desfilada del matí.

Una de les característiques peculiars que amb el discórrer dels anys s’ha afegit a la Festa de Moros i Cristians de les nostres terres, és la musica festera. I no tota aprofita, sinó que des de fa ja algun temps, gràcies al treball i esforç de molts compositors, la majoria directors de societats musicals locals, comptem amb un valuós material per a ser interpretat tant a les desfilades de Moros i Cristians, com als cada dia més nombrosos i aclamats concerts de música festera.

Targeta de soci protector de l'Aliança, 1943.

Els integrants de la banda, és a dir els músics, procuren realitzar les actuacions, de la manera més digna possible. I com que generalment no són treballadors professionals en este camp, és a dir que no viuen del salari a la banda, sinó que la seua participació és fruit d’una afició, encara és més d’agrair l’esforç realitzat per estes persones, que després de la seua jornada laboral diària a diversos oficis, dediquen part del seu temps lliure a assajar noves composicions, amb la finalitat que al concert programat o als passacarrers de les jornades festives, les melodies interpretades sonen de la millor manera.


Còpia de Corbatí acreditatiu del tercer premi guanyat a Elx, l'any 1949.

Però no sempre les coses resulten com la gent les espera, sobretot quan les activitats de la banda de música s’havien de fer dins de les Festes de Moros i Cristians i, al mateix poble. En el cas de Mutxamel al arribar el mes de setembre, es produïen tensions i complicacions, provocades pel dilema que se li plantejava al component de la societat musical “L’Aliança”, entre el deure de complir amb el compromís adquirit per la seua banda, -tocar en els dies i horaris programats- i el desig de participar a la festa amb els amics, com a membre de la seua comparsa. Per tant, ser festers i músics al mateix temps durant els dies de celebracions de Moros i Cristians, era i és complicat, per no dir impossible, ja que el fet de tenir dos ocupacions impedia el ple rendiment professional de l’agrupació musical als actes previstos al llarg de les jornades festives.


Músics mutxamelers a les festes de Xixona, agost de 1943, entre ells, Arturet, Gaspar Lloret (Sotanes), Rogelio Gomis, Salustiano Amat, José Bernabeu (el Salsero), Manolo Lloret, José Sala (Tafol).

Com a mostra curiosa i evident d’esta situació problemàtica creada pel conflicte d’interessos músic-fester , transcrivim a continuació el projecte redactat l’any 1943 per la Comissió de Festes de Mutxamel, on, a més de conèixer quines van ser les activitats programades per a eixe mes de setembre i la informació completa dels actes i horaris on es preveia que intervinguera “La Aliança”, trobem les normes i sancions que s’estipulaven a la banda en general i a als components, en particular, que no compliren amb les obligacions prèviament pactades.Pueblo de Muchamiel Comisión de fiestas


PROYECTO de actos a solemnizar por la Banda Local en las fiestas de moros y cristianos de Septiembre del año 1943, con expresión de obligaciones y sanciones por incumplimiento.


  1. ACTOS

Día 9


A las 8 :Pasacalle

A las 10’30 : Acompañar al Ayuntamiento a la Santa Misa y a la salida al mismo y Predicador

A las 17: Actuar en “LA ENTRÁ”

A las 20 : Idem en la Procesión.

De las 23 a la 1 del día síguiente : Verbena

Día 10

A las 8: Diana y pasacalle, dividida para dos “FILAES”, actuando en las dos que elija la Banda.

A las 10’30 : Acompañamiento del Ayuntamiento a la Santa Misa y a éste y Predicador a la salida como el día anterior.

A las 17 : Acompañamiento de “GUERRILLA”

De las 23 a la 1 del dia siguiente : Verbena como el dia anterior.


Día 11

A las 8 : Diana y pasacalle, dividida para dos “FILAES” como el dia anterior.

A las 11: Asistencia a la Misa resada para las comparsas y a la salida acompañamiento del Ayuntamiento y Clero.

A las 17: Acompañamiento “GUERRILLA”

A las 22 : Retreta desde la “ALAMEDA”


  1. OBLIGACIONES

La Banda estará dispuesta para las intervenciones a las horas señaladas y esperará el tiempo necesario hasta que disponga el Alcalde de fiestas el punto, comienzo y final de cada uno de los actos, el cual podrá además anticiparlos o retrasarlos, según las necesidades o conveniencias de las fiestas avisando al Director de la Banda con anticipación prudencial.


Todo retraso o abandono del servicio de los componentes de la Banda, considerado injustificado por el Alcalde de fiestas, será sancionado por la Comisión de Festejos con multas de 10 a 50 pesetas, según su importancia o reincidencia, cuyo importe se descontará del precio que se estipule por la intervención de la Banda....

Será de cuenta de los músicos, su manutención y alojamiento.


A la vista de las anteriores obligaciones la Banda fijará el importe que exija por su intervención y después de su aceptación por la Comisión de fiestas, se estampará y autorizará el oportuno contrato entre ambas partes.

....Las multas por retrasos o abandono del servicio que se fijan anteriormente, serán inexorablemente exigidas, con la noble finalidad de evitar la actuación abusiva de los músicos, prácticamente demostrada desde inmemorial por tratarse de las fiestas locales, ocasionando deplorable desconcierto en la ordenación y lucimiento de los festejos, por lo que todo músico que tenga intención de actuar como “FESTERO” en lugar de tal músico, no puede ni debe comprometerse por el buen nombre de la Banda y de la fiesta. Desde luego, que la Comisión de fiestas, ruega y espera, no se interpreten torcidamente estas indicaciones, ya que su única y mayor aspiración, es la de poder confiar este año y en los sucesivos, la mayor y más destacada actuación a nuestra Banda, para mayor ayuda económica en favor de su desarrollo, fomentación y prestigio; y para conseguirlo, es indispensable actuar de tal forma, que muchos, calificarán erróneamente de RIGUROSA, pero quien tenga en cuenta el noble fin que la inspira y el desinterés de la Comisión de fiestas por la Banda, ha de aceptarlo indudablemente con agrado y si cabe, con acatamiento absoluto”

Muchamiel, Julio de 1943.

  1. La Comisión de Fiestas,”


Este és el document elaborat per la Comissió. Un conveni prou dur, que a més utilitza el llenguatge quasi militar d’esta època. No sabem si, donades les severes condicions imposades als músics, seria signat per la Societat Musical “La Aliança”.
Assumpció Brotons i Boix.

Cronista Oficial de Mutxamel.

Publicat al Llibret de Festes. Setembre 2007
Article d'accés obert distribuït baix les condicions de la llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional.

386 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page